Ruim 1000% meer kliks op de hero van Labbé

Succesverhaal

Ruim 1000% meer kliks op de hero van Labbé

Voor de Duitse knutselwebshop Labbé steeg het klikratio ruim 1000% na het aanpassen van de hero aan de doelgroepbehoefte.

Voor de Duitse knutselwebshop Labbé steeg het klikratio ruim 1000% na het aanpassen van de hero aan de doelgroepbehoefte.

Over Labbé

Labbé is een Duits familiebedrijf van ruim 50 jaar oud en richt zich op het bevorderen van creativiteit bij kinderen. Dit doen ze door het aanbieden van knutselproducten, -materialen en -ideeën. De webshop wordt dagelijks bezocht door gemiddeld 2400 bezoekers.

Uitdaging

Wij onderzochten of de mooie hero afbeelding, die een groot deel van de homepage vult, voldoende interactie met de webshopbezoeker had. Wat bleek? Slechts 1% van de webshopbezoekers klikte op de hero en dus bedachten we een plan om dit aandeel te vergroten.

Aanpak

Om meer kliks te genereren op de hero moest deze beter aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Door het plaatsen van een poll op de homepage ontdekten we waar bezoekers naar op zoek waren. De open vraag “Wat is het doel van je bezoek aan onze website” leverden ruim 100 bruikbare antwoorden op. Ongeveer 70% had een duidelijk doel en 30% was op zoek naar inspiratie. Met deze antwoorden konden we ook vier verschillende doelgroepen identificeren.

Resultaat

Nadat we de pollresultaten hadden geanalyseerd gingen we op basis hiervan aan de slag met een nieuwe hero. Een hero die aandacht geeft aan de verschillende soorten bezoekers en het doel van het bezoek. De nieuwe hero realiseerde een groei in het klikpercentage van ruim 1000%. Onze werkwijze sluit goed aan bij de visie van Labbé:

Ervaring klant

"In onze strategie staat niet alleen dat we willen uitblinken in de creatie van goede producten. Ook klantproblemen oplossen door user experience optimalisatie hoort erbij. De aanpassing van onze homepage sluit hier perfect op aan. Het verbeteren van de user experience benaderen we stap voor stap – testen, prototyping en nog belangrijker, meten en evalueren. Maar wat we ook altijd doen is onszelf eraan herinneren de juiste vragen te stellen, zowel intern als aan onze klanten.”
Jonas Labbé
Labbé

Heb jij ook een uitdaging voor ons?

Realiseer je online groeiambities met de inzet van onze diensten. Samen ontwikkelen we de perfecte online strategie en marketingmix. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ruim 1000% meer kliks op de hero van Labbé
Schuiven naar boven