Succesvolle webshops sturen op POAS in plaats van ROAS!

Blog

Succesvolle webshops sturen op POAS in plaats van ROAS!

Blog

Succesvolle webshops sturen op POAS in plaats van ROAS!

Het merendeel van de webshops monitort hun online advertising resultaten nog steeds aan de hand van een ROAS-doelstelling (return on ad spend). Dit betekent simpelweg dat er gemonitord wordt of de adspend opweegt tegen de gerealiseerde omzet per verkoop. De formule hiervoor is:

Opbrengst (=omzet op de dank je wel pagina) / Adspend*100% = ROAS.

Onder de streep

Zoals je begrijpt wordt er bij een ROAS-berekening geen rekening gehouden met overige zaken die samenhangen met de winstgevendheid van het verkochte product (marge per product, magazijnkosten, transportkosten etc.) In de praktijk komt het hierdoor voor dat producten die een goede ROAS hebben, in werkelijkheid verlies draaien. Je Google Ads campagnes optimaliseren op basis van een ROAS-doelstelling is prima, mits je je ervan bewust bent dat je hierdoor in feite omzetmaximalisatie nastreeft in plaats van winstgevendheid. Maakt jouw bureau wel echt de juiste keuzes qua producten en optimalisaties van campagnes, en levert je bestverkopende product wel de meeste winst op? 

Van ROAS naar POAS

Om hier inzicht in te creëren vervangen wij de ROAS-strategie van onze klanten voor een POAS (Profit on ad Spend) strategie. Bij het berekenen van een POAS-doelstelling wordt er op productniveau rekening gehouden met de daadwerkelijke profit/winst van het product.

Hoe werkt POAS?

Dit zorgt ervoor dat de advertenties ook daadwerkelijk winstgevend zijn en dat je op product/campagneniveau beter in staat bent om keuzes te maken rondom het op- en afschalen van campagnes. Dit inzicht kan duidelijk maken dat producten met een lage ROAS toch een prima POAS blijken te hebben en dus winstgevend zijn. 

Slimmere keuzes

De focus op POAS zorgt er dus voor dat je slimmere keuzes gaat maken met een positief effect op de winstgevendheid van je webshop. Succesvolle webshops sturen op POAS in plaats van ROAS!

Neem contact op

Succesvolle webshops sturen op POAS in plaats van ROAS!

Hi!

Eén van de specialisten.
IK HELP JE GRAAG VERDER

Neem contact met ons op.

Schuiven naar boven